Forum A+P Vol.03

Përmbajtja

EDITORIAL

Planifikimi Urban:

Alibi apo domosdoshmëri?!
Dritan Shutina.

 

FORUM  ALBANIA

Banesa, individi, qyteti
Doris Andoni

Rreth (Historisë së) Arkitekturës Moderne Shqiptare
Skender Luarasi

Tirana:
Katalizatorë të Rinj për një Metropol në Formim
Ani Tafilica.

Kur piktura bën murin
Edmond Gjikopulli

Rajonalizimi i Shqipërisë përkundrejt Reformës Territoriale
Kritere dhe Rekomandime
Rudina Toto.

 

FORUM INTERNATIONAL

Jean Nouvel: The Allure of Modernity
Winner of Pritzker Prize 2008
Stefano Casciani.

Housing production, ownership and globalization:
Social aspects of changes in Greece and Albania
Evangelia Balla, Maria Mantouvalou, Fereniki Vatavali.

Spatial Planning in Austria
A Focus on Regional Planning and Regional Development
Sibylla Zech.

Built Environment Production in Greece
Unofficial Planning Versus or for Official Planning?
Prof. Dimitri Philippides.