Forum A+P Vol.04

Përmbajtja

EDITORIAL

Përtej Simbolikës së Kornizës…
Besnik Aliaj

 

FORUM ALBANIA

A është arkitekti artist?
Raimund Fein

Speciale Bienale 2009
TICAB

 • Episodi 1
 • Episodi 2
 • Episodi 3

KVART

 • Borislav Vukicevic: Plako!
 • Mia David: Intevistë me Edi Mukën.
 • Ana Nikitovic: Para dhe pas korrnizës.
 • Ana Dzokic & Marc Neelen (STEALTH): Realitetet e Tiranës.
 • Emiliano Gandolfi & Ana Dzokic: Bashkëbisedimet e Tiranës.
 • Marroje Mrduljas: Ne të gjithë jemi Shqipëri.

FORUM INTERNATIONAL

Am I artist or architect?
Raimund Fein.

Exclusive Tirana Biennale 2009
TICAB

 • Episode 1
 • Episode 2
 • Episode 3

KVART

 • Ana Dzokic & Marc Neelen (STEALTH): Cities log 2008-2009

The Pritzker Prize 2004
Zaha Hadid.