Forum A+P Vol.06

Përmbajtja

EDITORIAL


A sjellin Konkurset e Arkitekturës ndryshim në Qytet? (Speciale Durrës)
Besnik Aliaj

 

FORUM ALBANIA

A sjellin Konkurset e Arkitekturës ndryshim në Qytet? (Speciale Durrës)
Besnik Aliaj

Durazzo fra Identità e Memoria
Giulia Maçi & Sara Rossi

Speciale Durrës

Invito al Concorso per Piazza Liria
Vangjush Dako

Bando di Concorso (sintesi)
Bashkia Durrës & INARCH

28 Ide për Qendrën e Durrësit
Dokumentim

Vendimi i Jurisë për Konkursin e Sheshit Liria, 2008

Projekti i Detajuar i Qendrës Durrës, 2005

Forum International

International Architecture Award: Pritzker 2010
Architectural Partners in Japan
Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa