Forum A+P Vol.09

Përmbajtja

EDITORIAL

Prefiksi ( D!zajn-)
Dizajni si profesion në marrëdhëniet me Artin, Grafikën, Modën,
Interierin, Arkitekturën, Industrinë, Inxhinjerinë, Internetin, Multimediat,
Qytetin, Pejsazhin, Planifikimin, etj...
Besnik Aliaj & Eranda Janku

FORUM ALBANIA

UT Pictura Poesis
Gëzim Qëndro

Në atelienë e ART DIZAJNIT Mes mjeshtërive TEKNE & inspirimeve MUZË
 Agron Mesi

Trashëgiminia e “Revolucionit të përhershëm” dhe
epokës së riprodhimit teknik në metamorfozën e
statusit të veprës së artit dhe artistit…

Alket Frashëri

Ndërmjet Parametrikës dhe Metrikës Duke
Matur Distancën Ndërmjet Formës dhe Gjithçkasë
Skënder Luarasi & Saimir Kristo, Joana Dhiamanti

Forum International

Phenomenology of the object POLIS University Course 2010-2011
Stefano Romano

Becoming Fashion & Design aware / Simina Turcu

  • Art Direction Workshop / POLIS University
  • Love u baby / Online magazine
  • The phenomenon of Blogging / Eranda Janku
  • Photography Exhibition Still / Sonia Jojic

 International Designer
 Philippe Starck