Forum A+P Vol.13

Përmbajtja

EDITORIAL

Studio and Theory of Architecture
An ambience for architectural education
Dr. Antonino Di Raimo

International Workshops & Studio
Works in Architecture, Planning, Applied Design, etc

Artikuj Shkencorë

Mënyrat e planifikimit dhe ndërtimit në zonat me rreziqe natyrore
Ing. Merita Guri – Prof. Dr. Luljeta Bozo

Ecuria e stacioneve balneare – Durrësi
Dr. Vera Bushati

Të njohim arkitektët dhe arkitekturën Shqiptare

Duke Empatizuar Sizifin
Një Moment nga Vepra Arkitektonike e Skënder Kristo Luarasit
Ark. Skënder Luarasi

AUA – Unioni Shqiptar i Arkitektëve, Urbanistëve dhe Planifikuesve

AUA, Frymëzimi, Motivimi dhe Principe

Deklarata Publike për projektin e Xhamisë së re në Tiranë