Forum A+P Vol.14

Përmbajtja

EDITORIAL

Projecting the “Third Tirana” of the 21-st Century
Building Tirana’s Green Future
Prof .Dr.Besnik Aliaj

Artikuj Shkencorë

Tirana between Historicism & Avangardism
The third Tirana
Doc. Sotir Dhamo

Tirana Northen Corridor International Competition

Competition Brief

GRIMSHAW ARCHITECTS/ Building Tirana’s Green Future

DAR / Dar’s Tirana North

WEST 8 / Let Tirana Breathe

KCAP/Axis of Gentle Heroism

GMP/ Tirana Green and Smart City

CinoZucchiArchitetti/A Flowing Boulevard, an Urban River

AS&P / A Green Boulevard for the 21st Century

Korça City CenterInternational Competition

BOLLES+WILSON / Masterplan Korça City Centre

DOMUS/ Reconnecting Korça

JOUBERT ARCHITECTURE/ Korça Mozaique

51N4E/ Korça City CenterMasterPlan

Artikuj Shkencorë

Kondensimi në sistemet e fasadave të avancuara. Diagrami Glaser
Ark.Endrit Tuzi

Mbi Propocionet dhe Format Racionale të Strukturave Inxhinierike
Feti Selmani, Niko Pojani, Musa  Stavileci

 Mjeshtër i arkitekturës së shekullit të njëzetë
Doc. Dr. Arben Shtylla

 Për Surrealizmin Socialist të Qendros
Besim Tula

AUA- Unioni Shqiptar i Arkitekteve,Urbanisteve dhe Planifikuesve

Deklarata Publike – A ka nevojë për të patur një Urdhër?