Forum A+P Vol.17

Përmbajtja

Artikuj mbi Mobilitetin

Urban multimodality
Re-thinking the role of the railway station in the informal cities
Dr. Arch. Loris Rossi

Transportation hub – Kumanovo
Igor Medarski ,Dr. Arch. Mihajlo Zinoskici, Stefani Solarska

Sustainable Urban Mobility
Efficient movement of people and goods
Laura Pedata

Transporti hekurudhor dhe mjedisi
Fitim Shala

Artikuj të ndryshme

Zhvillimi i vendbanimeve lineare dhe polare në Shqipëri 1990-2015
Dr. Arch. Llazar Kumaraku

Procesi i formësimit të ndërtesës së muzeut në Shqipëri:
Nga “para muzeu” deri në fund të Luftës së Dytë Botërore
Prof. Asoc. Florian Nepravishta, Etleva Bushati, Loreta Çapeli

Studimi i kapacitetit mbajtës të themeleve të thella realizuar me pilota të grupuara
Diana Lluka, Merita Guri

Hypernatural Vlora-International Competition

OBSERVATION

Architects of Modernist Skopje decry retrograde remodel
Bojan Blazhevski

Urbanicidi !Shkupi 2014, dhe rreziku i turbo-kulturës!
Bojan Blazhevski, shqipëroi: Prof.Dr. Besnik Aliaj

Trienale of Milano 2016-Albanian Participation

AUA- Unioni Shqiptar i Arkitekteve,Urbanisteve dhe Planifikuesve

Deklarata Publike